Veltwerk Tech-Talks: ICT-Ecosysteem voor het VO

6 August 2017

closeup of finger touching screen  on tablet-pc with shallow depth of field

Digitale instrumenten met echte waarde in het onderwijsleerproces

Succesvolle kennissessie over ICT-ecosystemen in het VO!

Op 2-06-2017 stond de tech-sessie in het teken van digitale instrumenten en hun waarde voor het onderwijs.

Vergezichten en plannen laten zich vaak mooi coherent opschrijven. Maar in de praktijk draait het vaker om de praktische zaken. Zo voeren vele scholen verwoede discussies over het ‘leerling-device’ en voor- en nadelen van de verschillende opties. In die discussie gaat het naar ons idee veel te weinig over het gehele ‘ICT-Ecosysteem’, waar het device slechts een onderdeel van is. Om die reden zijn de keuzeprocessen vaak eindeloos en onbevredigend.

Er werd tijdens het eerste deel van de sessie een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop scholen digitale leermiddelen willen inzetten en welke probleemaanpak daarbij gehanteerd wordt. Tevens werd zichtbaar gemaakt hoe en waarom sommige aanpakken leiden tot onvoldoende nadruk op de hoofdzaak: de les.

Aansluitend werd op een Chromebook een demonstratie gegeven van de wijze waarop de Rolf groep hulpmiddelen zoals Magister, Office 365 en Google laat samenwerken, waardoor de gebruiker naadloos kan wisselen tussen die omgevingen.

De middag werd afgesloten met een demonstratie van ZuluConnect; een tool waarbij lesmateriaal kan worden gemaakt, georganiseerd en gedeeld tussen collega’s. Bijzonder in de opzet van ZuluConnect is de organisatie van het lesmateriaal in leerdoelen en niveau’s in plaats van vaste methodes. ZuluConnect maakt het voor een docent mogelijk om lesstof in overzichtelijke blokken te verzamelen, aan te passen en uit te breiden, waardoor het lesmateriaal helemaal aansluit bij de behoefte van de leerling. Door samenwerking van ZuluConnect met verschillende content-aanbieders, waaronder uitgevers, distributeurs en open platformen zoals VO-content, wordt een marktplaats gecreëerd waarbij alleen het gewenste lesmateriaal wordt afgenomen en je niet vastzit aan een methode waarvan hooguit 60% wordt gebruikt.

Geïnteresseerd en wil je deze- of een andere tech-sessie bijwonen? Stuur een e-mail naar info@veltwerk.nl of bel 020-6108694

Hoe hoog zijn de kosten van ICT in het Voortgezet Onderwijs?

Veltwerk doet er sinds 2012 onderzoek naar en we bieden de resultaten gratis aan