Terugblik op de IPON

14 February 2018

Wij kijken terug op een zeer geslaagde week: samen met partners ZuluConnect, OinO-Advies en de Rolf groep waren we aanwezig op de IPON. Naast de drukte op onze stand, zijn ook de sessies in ons theater goed bezocht én won ZuluConnect een onderwijsbrede IPON Award als Organisatie van het leren.

Masterclass Curriculumvernieuwing

Reijer van Wegen sprak over het effectief inzetten van ICT in het onderwijs en doelgerichte curriculumvernieuwing. Er werden methodes en hulpmiddelen aangereikt die scholen helpen bij het analyseren en verbeteren van hun curricula. Daarbij zijn de feitelijke leerdoelen het uitgangspunt, om daarna de aansluiting van het gebruikte lesmateriaal vast te stellen. In gesprekken met bezoekers viel op dat er veel directe interesse is in advies op dit vlak en over de tool die binnenkort gelanceerd wordt: de Curriculumbuilder. Lees hier verder.

Workshop De Nakijkcarrousel

De sessie van Sebastian Collin was hieraan gerelateerd. Hij sprak in een workshop over het verhogen van het leereffect van toetsen. Dat het gebruik van open vragen in toetsen krachtig is, behoeft geen uitleg. Maar de nadelen die er aan kleven zijn evident: ze kosten de docent veel tijd in de voorbereiding, de correcties en het geven van feedback. Daarnaast is de motivatie bij de leerlingen om de feedback op te nemen niet altijd even hoog, vanwege het moment en de manier waarop feedback wordt gegeven. Sebastian liet zien hoe de Nakijkcarrousel hier een oplossing voor biedt. De Nakijkcarrousel wordt binnenkort gelanceerd in ZuluConnect en is gratis te gebruiken. Aanmelden en meer informatie vindt u hier.

Ben je klaar voor de AVG?

Dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming een hot topic is, werd benadrukt in de sessies die Rien Kusters gaf. In zijn sessie vertelde hij over de impact van deze Europese privacywetgeving voor onderwijsinstellingen. Het betekent namelijk dat ze dat ze moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen. Hij benadrukte ook dat privacy zeker niet het enige is waar scholen zich zorgen over moeten maken. Informatiebeveiliging als geheel behoeft de volle aandacht. In een gratis webinar zal hij hier verder op ingaan. Deze wordt tweemaal herhaalt op donderdag 22 maart en dinsdag 27 maart. Aanmelden kan hier.

Kosten van ICT in het Voortgezet Onderwijs in kengetallen

In deze lezing werden bestuurders en directies in het VO op de hoogte gebracht van de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. Reijer van Wegen deelde een samenvatting van het onderzoek dat Veltwerk tussen 2012 en 2017 uitvoerde en de onlangs uitgebrachte ‘modelbegroting ICT’. Maar een half uur is niet voldoende om alle investeringen-, exploitatie-, formatie- en externe kosten van ICT te behandelen. Daarom organiseert Veltwerk een gratis kennislunch voor bestuurders en directies in het Voortgezet Onderwijs. Deze lunch vindt plaats op donderdag 12 april 2018 in Utrecht. Er zijn niet veel plekken beschikbaar, dus meld u snel aan.

Vragen?

We hopen dat u genoten heeft van de IPON en onze iets geleerd heeft uit onze sessies. Heeft u vragen over? Dan kunt u die stellen via de live chat op deze site: klik hier, via e-mail (info@veltwerk.nl) of telefonisch (020 – 6108694). Onze specialisten helpen u graag verder.

Winnaar!

Bekijk de presentaties: