Sebastian Collin

Consultant

Sebastian heeft een brede onderwijskundige achtergrond. Hij heeft Nederlands gegeven in het voortgezet onderwijs, uiteenlopende software- en communicatiecursussen ontwikkeld in het bedrijfsleven en Statistiek en Onderzoeksmethodologie gedoceerd aan de universiteit. Sebastian voelt zich heerlijk op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en techniek – en op dat vlak zetten wij hem dan ook graag in.

Zijn vrije tijd brengt spendeert hij aan “doelloze programmeersels” en “therapeutisch rommelen met statistiek”, liefst met veel koffie en harde muziek.