Goed Onderwijs door ICT

Reijer

Directeur

Reijer heeft de afgelopen jaren op diverse posities binnen onderwijsinstellingen zorggedragen voor effectieve inzet van ICT.

De nadruk lag daarbij op ICT beheersbaar, voorspelbaar en kosteneffectief inrichten én ervoor zorgen dat behoeften van het onderwijs goed en structureel worden ingevuld.

Reijer beschikt over diepe technologische kennis en heeft veel verstand van hoe je de organisatie in een school rondom ICT moet opzetten. Daarnaast is Reijer intensief betrokken bij diverse initiatieven voor gepersonaliseerd leren. Reijer is de grondlegger van het onderzoek naar kwaliteit en kosten van ICT en de ICT-Volwassenheidsscan.