Michiel In 't Velt

Hoofd Productontwikkeling

Michiel is na zijn studie kunstmatige intelligentie aan de slag gegaan als softwareontwikkelaar, waar hij als teamleider en projectleider een breed scala aan administratieve software voor bedrijven en de overheid realiseerde.

De daarop volgende overstap van ontwikkelaar naar netwerkbeheerder, samen met de implementatie-ervaring bij uiteenlopende organisaties, geven hem een uniek en breed inzicht op ICT-gebied en het vermogen om zich goed in de klant/eindgebruiker te verplaatsen.

Binnen Veltwerk is hij verantwoordelijk voor het productportfolio en ondersteunt hij de engineers met zijn technische kennis en op het gebied van ontwerp-vraagstukken.

Dat hij het puur technische werk ook privé niet kan loslaten merk je aan zijn hobby: het bouwen van kleine autonome robotjes.