Jesse van den Doren

Consultant

Jesse is een enthousiaste onderwijsconsultant en voormalig docent en projectleider vakoverstijgend onderwijs. Hij heeft ruime ervaring als procesbegeleider bij innovatietrajecten richting meer gepersonaliseerd onderwijs, onder andere door flexibele roostering en het werken vanuit leerdoelen.

Jesse weet dus wat er speelt in een school en vindt dat zijn werk pas nut heeft als docenten én leerlingen er in de dagelijkse lespraktijk profijt van hebben. Samen met de school zoekt hij duurzame oplossingen voor elk onderwijsvraagstuk, waarbij het creëren van draagvlak en een gedeelde didactische visie belangrijke elementen zijn.

De inzet van slimme ICT  ziet Jesse als middel om de didactiek te versterken. Dat laat hij ook zien in de trainingen digitale didactiek en online toetsing die hij verzorgt.