Succesfactoren

13 June 2022

Succesfactoren voor goede ICT

Marketing Team

De totale hoeveelheid ICT op scholen neemt gepland en ongepland toe. Ouders, leerlingen en ook medewerkers van scholen verwachten dat de school op een zinvolle manier van de nieuwste mogelijkheden gebruik maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om systemen voor roosters, leerlingadministratie, werken ‘in de cloud’, sociale media, methodegebonden lesmateriaal, digitale toetsen en examens, wifi en systemen voor beveiliging en toegang.

In het doolhof van mogelijkheden en verwachtingen proberen scholen te bepalen wat ‘werkt’ en hoe ze dat tot de nieuwe standaard kunnen verheffen. Veel van die pogingen stranden echter voortijdig omdat de techniek waarop alles draait onvoldoende betrouwbaar is. En niets is dodelijker voor de ambities dan haperende technologie. Bij de scholen die in staat zijn om ICT op een effectieve manier in te zetten, vallen de volgende zaken vaak meteen op:

  • Er is een goede vertaalslag van onderwijsbehoefte naar ICT. Deze wordt integraal gemaakt: op het vlak van techniek, de content én de benodigde didactische vaardigheden.
  • Het hoger management in de school geeft bewust leiding aan dit proces.
  • De ondersteuning bij het gebruik is goed ingericht.
  • Er wordt op een goede wijze regie gevoerd op toeleveranciers van ICT.
  • Er staan bekwame, veelzijdige en vaak communicatief vaardige technici tot de beschikking.

Deze punten zijn slechts een klein onderdeel van ons uitgebreide onderzoek; ‘De 10 geboden voor succesvolle uitbesteding’.
Lees het hele onderzoek hier