Roddelen op TikTok: Een Blik op een nare trend

12 October 2023

Noot: Ben jij op deze pagina terecht gekomen omdat je last hebt van een Gossip Kanaal? Zoek dan zo snel mogelijk hulp bij Help Wanted. Zij hebben experts in dienst om dit te stoppen.

Op TikTok heeft roddelen een nieuwe wending genomen. Via zogenaamde “Gossip” accounts verspreiden scholieren roddels over medeleerlingen en docenten.

Deze digitale trend brengt grote zorgen met zich mee.De roddels hebben vaak een grote impact op het leven van de betrokkenen. In deze blog duiken we in de wereld van dit digitale roddelen, de gevolgen ervan, en welke rol mediawijsheid kan spelen. 

De Achtergrond van Roddelen:

De inspiratie voor deze roddelaccounts komt van de Amerikaanse serie “Gossip Girl”. In deze serie worden roddels nog razendsnel verspreidt door SMS.

Alhoewel de serie net zo oud is als het gros van de pubers, heeft het weer aandacht gekregen door de heruitzending op Netflix. Dit heeft ervoor gezorgd dat een grote golf aan ‘Gossip accounts’ op TikTok nu kwalijke roddels verspreiden.

 

“Was meneer [naam docent] nou binnen gelopen op brugklas kamp toen er meisjes aan het omkleden waren?”  

 

De Impact van Digitale Roddels:

Volgens een bericht van RTL Nieuws kunnen de gevolgen van roddels groot zijn en is het moeilijk om er direct tegen op te treden. In Haarlem ,maar ook op veel andere plekken, ervaren scholen de negatieve impact van de online kanalen. Niemand is veilig. Naast roddels over medeleerlingen passeren ook docenten de revue. Deze roddels kunnen ernstige schade toebrengen aan de reputatie en het welzijn van de betrokkenen.

Roddelen is al snel strafbaar

Veel jonge leerlingen realiseren zich vaak niet dat roddelen al snel een strafbaar feit kan zijn, vallend onder de categorieën Smaad & Laster. Dit biedt slachtoffers de mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie. Het begrip en de bewustwording van deze juridische grenzen zijn essentieel om een respectvolle en veilige online omgeving te bevorderen. Het onderstreept ook het belang van mediawijsheid.

Het Pad naar Mediawijsheid:

Mediawijsheid, oftewel het vermogen om media te begrijpen en er verstandig mee om te gaan, speelt in dit digitale tijdperk een cruciale rol. Een voorbeeld hiervan komt van een middelbare school waar mentorlessen zijn ingericht om leerlingen te onderwijzen over de impact van hun online gedrag.

Dit soort initiatieven bevordert een verantwoord gebruik van sociale media en helpt jongeren om in de alsmaar complexer wordende digitale wereld te navigeren.

Maatregelen Tegen Digitaal Roddelen:

Door het digitale karakter zijn de roddels ook geen lokale aangelegenheid meer. Binnen luttele seconden worden duizenden geïnteresseerden op de hoogte gesteld van de achterklap. Hierdoor is de aanpak een nationale verantwoordelijkheid geworden.

Scholen, ouders en gemeenschappen moeten samenwerken om bewustzijn te creëren en deze gevaarlijke trend in de kiem te smoren. Gelukkig zijn er ook organisaties zoals Helpwanted. Zij spelen een cruciale rol door hulp te bieden bij het rapporteren van schadelijke content op TikTok. Als zij iets aankaarten op TikTok wordt hier vaak snel gehoor aan gegeven.

De uitdaging van digitaal roddelen op TikTok benadrukt het belang van mediawijsheid en gezamenlijke inspanningen om een veilige online omgeving te creëren. Het is door educatie, open communicatie en een gezamenlijke inspanning dat we kunnen werken aan het verminderen van de schadelijke impact van online roddels en het bevorderen van een respectvolle digitale gemeenschap voor iedereen.