19 October 2018

VSVONH: Het slim beheren van Wi-Fi met de Veltwerk Wi-Fi Cockpit

Plaats: Amsterdam / Haarlem / Bergen
Aantal locaties: 3
Aantal leerlingen: 2599

Onder de Stichting het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH) vallen drie scholen: het Geert Groote College in Amsterdam, het Rudolf Steiner College in Haarlem en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.

De vraag…

Veltwerk  moderniseert de ICT voorzieningen van de drie scholen binnen de stichting. Dit wordt gedaan op basis van het VO-Concept. Een belangrijk onderdeel van het VO-concept is de inzet van cloud-technologie en het gebruik van mobiele apparatuur.

Om mobiele apparaten flexibel te kunnen gebruiken is een wifi-netwerk nodig.  De scholen willen echter de hoeveelheid straling binnen de gebouwen zo veel als mogelijk beperken.  Om dit mogelijk te maken gebruiken wij de Veltwerk Wi-Fi-cockpit.

Onze oplossing

De Wi-Fi cockpit is onderdeel van het VO-Concept Connectivity. Met WiFi-cockpit is het voor de docenten mogelijk om individuele accesspoints per stuk en met een bepaalde tijdsduur in- of juist uit te schakelen.

In het geval van de vrije scholen staan alle accesspoints standaard overal uit. Pas als de docent het wifi-netwerk wil gebruiken wordt het, alleen voor de ruimte waar het in nodig is, ingeschakeld.

Hiermee maakt Veltwerk het beste van beide werelden mogelijk: geen straling en afleiding door het gebruik van wifi, maar wel de flexibiliteit om wifi te gebruiken als men dat wil.