19 October 2018

Het VO-Concept helpt de school klaar te zijn voor de toekomst

Plaats: Haarlem
Aantal locaties: 1
Aantal leerlingen: 871

Het Rudolf Steiner College in Haarlem is een middelbare school dat de leertrajecten vmbo-t, havo en vmbo aanbied. De school valt onder de stichting Het Voorgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. Hieronder vallen ook de Adriaan Roland Holstschool in Bergen en het Geert Groote College in Amsterdam

Projectbeschrijving
Het RSC wilde graag haar ICT voorzieningen moderniseren. Na een adviesfase waarin behoeften, kosten en organisatorische opzet werden vastgelegd heeft de school gekozen voor de implementatie van het Veltwerk VO-Concept.