15 August 2019

Van vervangingsvraag naar een compleet ICT-Toekomstbeeld

Plaats: Krimpen aan de IJssel
Aantal locaties: 1
Aantal leerlingen: 1046

Het Krimpenerwaard College is een zelfstandige school voor mavo, havo en vwo.

Het probleem

Het Krimpenerwaard College had een vraag over de vervanging van hun ICT-infrastructuur op locatie. Tijdens een oriënterend gesprek over de wensen en eisen liet Veltwerk het Krimpenerwaard nadenken over wat ze willen bereiken met ICT. Dat was de start van een project waarin voor de school de huidige stand van zaken en een toekomstbeeld is uitgewerkt.

Wat is er gedaan voor het KWC?

Veltwerk heeft voor de school enkele onderdelen van de ICT-Quickscan uitgevoerd:

  • Audit op de technische voorzieningen
  • Benchmark van de huidige kosten
  • Het uitwerken van het toekomstbeeld
  • het opstellen van de ICT-begroting