15 November 2015

Onderzoek naar ICT Volwassenheid

St. Zaam.

Veltwerk heeft voor stichting Zaam voor 6 scholen de ICT volwassenheid in beeld gebracht. Een en ander in het kader van de aanstaande aanbesteding en om eisen en wensen van de scholen inzichtelijk te krijgen. Op dit moment werkt Veltwerk aan een vervolg waarbij de scholen worden geholpen met het opstellen van Visie en beleidsplannen en het maken van de stappen die nodig zijn om meer ICT op een goede manier in het onderwijs in te zetten.