8 August 2016

Van ambitie tot realisatie

De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) bestaat uit 12 scholen. Eén locatie in het VO van ongeveer 1800 leerlingen en 11 PO locaties met een totaal van zo’n 2100 leerlingen.

Binnen de SKOV leefde al langere tijd een sterke behoefte om ‘meer met ICT te doen’. Door de flinke onderlinge verschillen was het lastig om  ideeën tot uitvoer te brengen. Hierin speelde ook technische en organisatorische beperkingen een rol.

De SKOV heeft Veltwerk gevraagd om de diverse ambities te vertalen naar één gemeenschappelijke visie en daarbij de visie ook om te zetten naar een uitvoerbaar plan.

  • Alle scholen zijn betrokken met interview/inspiratie bijeenkomsten waarin eisen en wensen zijn gespiegeld aan mogelijkheden.
  • Door inzicht in de (on)mogelijkheden zijn de scholen (weer) enthousiast geworden.
  • Door analyse van alle gebruikte toepassingen is duidelijk gemaakt welke beperkingen daar golden.
  • Een analyse van functionele behoefte per doelgroep (onderbouw, middenbouw, bovenbouw, medewerkers) heeft richting gegeven aan de keuze voor de apparatuur en software voor de eindgebruikers (leerlingen en medewerkers).

Het resulterende functioneel ontwerp en Programma van Eisen is gebruikt om diverse leveranciers te benaderen voor de technische realisatie.

Veltwerk heeft op basis van het PVE  de benodigde infrastructuur gerealiseerd, de apparatuur voor medewerkers en leerlingen geleverd en zorg gedragen voor de inrichting van het device management.

Het resultaat is dat 3 van de scholen nu met groot enthousiasme zijn gestart met de nieuwe opzet.