28 August 2016

Inventarisatie, advies en planvorming ICT

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R) bestaat uit 13 openbare basisscholen. De scholen van de stichting verzorgen het openbaar onderwijs in het Rivierenland.

Veltwerk heeft voor OPO-R een inventarisatie uitgevoerd van de huidige stand van zaken op het vlak van de techniek en de eisen en wensen vanuit het onderwijs.

Op basis hiervan heeft Veltwerk een overkoepelend advies geschreven en een plan opgesteld waarin technisch, organisatorisch en financieel is uitwerkt hoe dit kan worden gerealiseerd.