19 October 2018

Op weg naar toekomstgerichte ICT

Plaats: Amsterdam / Haarlem / Bergen
Aantal locaties: 3
Aantal leerlingen: 2599

Onder de Stichting het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH) vallen drie scholen: het Geert Groote College in Amsterdam, het Rudolf Steiner College in Haarlem en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen.

De aanleiding

In de start van het schooljaar 2017-2018 heeft de stichting voor het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH) Veltwerk gevraagd een analyse te maken van- en advies te geven over de ICT-voorzieningen en de ICT-organisatie op de scholen binnen de stichting. Het onderzoek moest ook antwoord  geven op de vraag of- en waar het zinvol is voor de scholen om gezamenlijk op te trekken.

Onze oplossing

In het onderzoek en advies heeft Veltwerk voor de scholen duidelijk gemaakt hoe het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal en kosteneffectief met ICT kunnen worden ondersteund.

Ook is duidelijk gemaakt hoe met een gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van een vooral op cloudtechnologie gebaseerde  ICT-infrastructuur. De basis hiervoor is het Veltwerk-VO concept.

De scholen bouwen nu met vertrouwen en met een concreet, door Veltwerk geschreven, stappenplan en begroting aan aan toekomstbestendige ICT-voorzieningen.