9 December 2016

Ontwerp en inrichting ICT-organisatie

Plaats: Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 6025

De Cedergroep omvat vijf scholen met algemeen vormend onderwijs voor vmbo-t/mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Ze bieden een scala aan onderwijsmogelijkheden, die elke leerling de kans geeft zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Iedere school heeft een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten. Maar binnen die verscheidenheid delen ze twee belangrijke uitgangspunten: het geven van kwalitatief goed onderwijs en de wil om door samenwerking het onderwijs te versterken.

Ontwerp ICT-organisatie

Hoewel de scholen grotendeels autonoom werken, wordt op steeds meer vlakken de samenwerking gezocht. Ook op het vlak van ICT is dat het geval. Veltwerk helpt de Cedergroep in een project waarin de toekomstige ICT-Organisatie wordt uitgewerkt. In het project worden:

  • ICT-ontwikkelingen en hun gevolgen voor het onderwijs beoordeeld (trends/hypes).
  • De keuzes gemaakt wat wel of juist niet te centraliseren en/of extern te beleggen.
  • De daarbij passende organisatievorm en structuur uitgewerkt.
  • De daarbij passende technische architectuur en oplossingen beschreven.
  • De plannen uitgewerkt hoe te komen van de huidige naar de beoogde situatie.

Veltwerk begeleidt een werkgroep die deze onderwerpen uitwerkt. Dit aan de hand van diverse workshops en voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle initiatieven bij andere scholen. Veltwerk verzorgt advies, verslaglegging en planvorming.

Gratis eBook

ict in het voortgezet onderwijs zelf doen of uitbesteden