9 November 2016

Inrichten en ondersteunen gebruikersondersteuning en werkplekbeheer

In een interimperiode is het Baken Almere bij het inrichten en versterken van de interne ICT organisatie.

Het Baken is een scholengemeenschap met 5 scholen in het voortgezet onderwijs. Tezamen verzorgen ze het onderwijs voor rond de 2700 leerlingen. Het ICT beheer van Het Baken is extern belegd. Een deel van het ICT beheer, namelijk het werkplekbeheerder en de gebruikersondersteuning wordt binnen de eigen formatie verzorgd.

In de afgelopen periode heeft het Baken te maken gehad met wijzigingen in de ICT formatie. Hierdoor ontstond zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin behoefte aan ondersteuning. Het Baken heeft aan diverse marktpartijen deze behoefte voorgelegd. Na een selectieproces is Veltwerk gekozen om het baken te begeleiden.

Kort samengevat stonden de volgende opdrachten centraal:

  • Versterk het operationele team op het vlak van werkplekbeheer en gebruikersondersteuning.
  • Maak een verbeterslag in de werkprocessen van dit team.
  • Denk mee over de duurzaamheid van deze opzet; hoe kan het Baken optimaal de taken en rollen tussen intern en extern verdelen.
  • Versterk de regierol naar de externe leveranciers.