15 August 2019

De ICT-veranderprocessen zijn in gang gezet.

Plaats: Bussum
Aantal locaties: 2
Aantal leerlingen: 1587

Het Sint Vitus College Bussum valt onder de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG). De school biedt havo, vwo en gymnasium onderwijs aan.

Van Quick-scan, naar toekomstbeeld en technische realisatie
Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 heeft het Vitus Veltwerk gevraagd om te helpen met het vormgeven en realiseren van de plannen op het vlak van onderwijs en ICT. Veltwerk heeft daarvoor in eerste instantie met de ICT-QuickScan de huidige stand van zaken en de kosten van ICT in kaart gebracht.

Daarna is met behulp van een aantal toekomstbeeld workshops vastgelegd hoe de ideale ICT omgeving er voor het Vitus uit moet komen te zien. In het toekomstbeeld zijn zaken vastgelegd als: de applicaties waarmee men wil werken, welke ELO zal worden gebruikt, welke apparatuur men wil gebruiken, welke voorzieningen er in de school moeten zijn,  waar welke data wordt opgeslagen en beveiligd, hoe devices worden beheerd en gecontroleerd en van welke communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt. Kortom: het is een totaalbeeld van hoe alle ICT wordt ingezet om het onderwijs optimaal te ondersteunen.

Inmiddels is dat toekomstbeeld ook technisch gerealiseerd. En vanaf dit schooljaar gaan de scholen ermee aan de slag!

Wat hebben we voor het Vitus gedaan?

  • ICT-Quickscan: Technische audit en Wifi-health check
  • Benchmark ICT-kosten
  • Toekomstbeeld onderwijs en ICT
  • Eisendocumenten aanbesteding lokaalinrichting
  • Technische realisatie VO-Concept.