19 October 2018

Onderzoek en advies over de Techniek, organisatie en toekomst

Plaats: Bussum / Naarden
Aantal locaties: 3
Aantal leerlingen: 2591

Onder de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG) vallen drie scholen: Het Willem de Zwijger College (WDZ) in Bussum, de St. Vitusmavo Naarden en het St. Vituscollege Bussum.

Logo Sint Vitus College

Het probleem

Het St. Vitus Bussum had de vraag wat de kwaliteit is van de huidige ICT-voorzieningen, of de scholen in controle zijn ten aanzien van ICT en of de men met de eigen organisatie in staat is om de huidige (en toekomstige) ICT-voorzieningen op een goede manier in te richten en te ondersteunen.

Onze oplossing

Voor de beantwoording van dergelijke vragen heeft Veltwerk de ICT-Quickscan en Volwassenheidscan ontwikkeld.

Met de ICT-Quickscan zijn in een zeer kort tijdbestek:

  • De totale kosten van ICT (TCO),
  • de kwaliteit van het technische inrichting,
  • de competenties van de ICT-medewerkers en
  • de kwaliteit van de contracten met toeleveranciers inzichtelijk gemaakt.

Per onderdeel zijn vervolgens adviezen gegeven over hoe en waar te verbeteren.

Met de ICT-Volwassenheidscan heeft Veltwerk vervolgens de ambities van de school op het vlak van onderwijs en ICT afgezet tegen de huidige mogelijkheden en duidelijk gemaakt op welke vlakken de school zich verder moet ontwikkelen.

Op dit moment worden de, op basis van de gegeven adviezen, de vervolgstappen ten uitvoer gebracht.