22 September 2016

ICT Beleid en Organisatie

Veltwerk ondersteunt de Esprit Scholen op regelmatige basis bij vraagstukken die spelen op het grensvlak van Onderwijs, ICT en Organisatie.

In 2014 heeft Veltwerk door middel van een ICT-scan de stand van zaken op het vlak van de techniek en organisatie in kaart gebracht.

In de ICT-scan zijn ambities, risico’s en verbeterpunten inzichtelijk gemaakt en is geadviseerd hoe ze te te ondersteunen en te adresseren. Op basis van het advies hebben de Esprit scholen diverse verbetertrajecten ingezet.

Voor een aantal andere scholen is met behulp van de het onderzoek naar kwaliteit en kosten van ICT inzichtelijk gemaakt wat de totale kosten zijn van ICT in vergelijking met diverse representatieve referentiescholen. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan een herschikking van ICT middelen en aanpassingen in de ICT organisatie met effectievere inzet van ICT als gevolg.