20 July 2022

VOS

Plaats: Vlaardingen
Aantal locaties: 4
Aantal leerlingen: 1.400 

De Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos) is een school voor voortgezet onderwijs en vormt samen met de openbare VO-scholen uit Schiedam de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Het onderwijs wordt aangeboden vanaf het niveau vmbo tot en met vwo. 

Overdracht beheer
Aan het begin van het schooljaar 2021-2022  heeft De Vos Veltwerk geselecteerd om vanaf begin 2022 het ICT-beheer over te nemen van de toenmalige dienstverlener. Veltwerk heeft daarvoor in eerste instantie de huidige stand van zaken in kaart gebracht. 

In een intensief project zijn achtereenvolgens de verschillende componenten binnen de school op standaarden van Veltwerk overgezet.  Zo is tijdens de voorjaarsvakantie de interface tussen Magister en Azure gestandaardiseerd met behulp van de eigen IAM-koppeling van Veltwerk. Vervolgens is het Print Management Systeem met de partner in printing geupgrade zodat gebruikers plaatsonafhankelijk opdrachten kunnen geven. Ook zijn het beheer en de snelheid van interneten het netwerk sterk vereenvoudigd en verbeterd.  

Na het project voor overdracht beheer is er een programma opgesteld met de school waarna Veltwerk andere componenten gaat upgraden in samenspraak met het toekomstbeeld van de school. 

Wat hebben we voor De Vos gedaan? 

  • Toekomstbeeld onderwijs en ICT 
  • Eisendocumenten aanbesteding lokaalinrichting 
  • Technische realisatie VO-Concept