1 april 2015

Nieuwe school en herinrichting ICT

CSG Het Streek

Interim management van ICT afdeling. Audit op ICT architectuur, kosten en kwaliteit. Opbouw personeelsdossiers. Inventarisatie kennis en vaardigheden.

Herinrichting opdrachtgever en opdrachtnemerschap

Herziening budgettering en begroting

Herverdeling taken en verantwoordelijkheden binnen ICT team.

Analyse en herstructurering van contracten met derde partijen.

Ontwerp en herziening structuur van netwerkomgeving

Herziening beheeromgeving werkplekken

Implementatie Wi-Fi (leerlingen, medewerkers, gasten en BYOD) voor gehele scholengemeenschap.

Gedeeltelijke uitbesteding ICT services.

Projectbegeleiding nieuwbouw