15 January 2016

ICT Reorganisatie en gedeeltelijke uitbesteding

Voor de College de Heemlanden en Houtens is een project uitgevoerd waarin de huidige ICT-organisatie is herzien en de ICT diensten en voorzieningen voor een groot gedeelte zijn uitbesteed.

In een interim opdracht van 8 maanden is :

  • De vraag vanuit het onderwijs  aan ICT vertaalt naar een programma van Eisen
  • Een analyse gemaakt in welke mate de staande ICT omgeving en ICT organisatie deze eisen kon vervullen
  • De keuze gemaakt een gedeelte van de ICT voorzieningen -op basis van het programma van Eisen- extern te beleggen.
  • De interne organisatie voorbereid op deze transitie
  • Het aan- en uitbestedingsproject ten uitvoer gebracht.
  • Een grootschalige vernieuwing gerealiseerd ten aanzien van de ICT voorzieningen in de instructieruimten
  • De ICT omgeving en apparatuur ingericht conform de eisen en wensen van het onderwijs.

voornaamste resultaten van de opdracht waren een forse reductie in de kosten van ICT, een zeer tevreden gebruiksorganisatie en een gezond meerjarig perspectief.