2 February 2017

Plaats: Zwijndrecht
Aantal locaties: 2
Aantal leerlingen: 1791

Het Develstein College is een christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b.

Analyse omvang van ICT formatie

Veltwerk heeft voor Het Develstein College heeft een analyse uitgevoerd op de omvang van de ICT-formatie.In die analyse is gebruik gemaakt van gegevens van een groot aantal vergelijkbare scholen in het voortgezet onderwijs. Een belangrijke bron van informatie is daarbij een ander onderzoek van Veltwerk (het onderzoek naar kwaliteit en kosten van ICT) geweest.

Bij het beoordelen van de omvang van een ICT-organisatie spelen vele factoren een rol. Daarbij kan gedacht worden aan: De mate van uitbesteding, het aantal te onderhouden en te ondersteunen ICT-middelen en gebruikers, het soort ICT-middelen dat moet worden ondersteund, het aantal locaties, het takenpakket van de medewerkers, het gewenste serviceniveau, en zo nog vele andere.

Op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse is het Develstein College vergeleken met een grote referentiegroep. Op basis van die analyse is een oordeel gevormd over de omvang van de ICT-formatie.

De kosten van ict in het voortgezet onderwijs
  • 25 categorieën
  • Prijs per leerling per jaar