Kengetallen voor een ict meerjarenbegroting

Voorregistratie

Kengetallen voor een ICT meerjarenbegroting

Sinds 2012 doet Veltwerk onderzoek naar de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek worden de totale kosten van ICT uitgedrukt in en prijs per leerling per jaar, wat nuttig is bij het vergelijken met de eigen begroting en het opstellen van een meerjarenbegroting ICT. De betrokken scholen kunnen zich op basis van…

De kosten van ict in het voortgezet onderwijs

De kosten van ICT in het Voortgezet Onderwijs

10 adviezen voor een succesvolle uitbesteding

10 Adviezen voor een succesvolle uitbesteding

ict in het voortgezet onderwijs zelf doen of uitbesteden

ICT in het Voortgezet Onderwijs, zelf doen of uitbesteden?

hoe ict het onderwijs bij de skov ondersteunt

Hoe ICT het onderwijs bij de SKOV ondersteunt

Wij delen graag onze kennis!

Omdat wij een focus hebben op ICT in het Voortgezet Onderwijs, doen we veel specifieke ervaring op. Deze ervaringen delen wij graag. Zo hebben wij onze onderzoeksresultaten gepresenteerd aan het Ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet. Maar wat we vooral willen is deze kennis met u delen!

Geïnteresseerd in wat wij doen? We komen graag vrijblijvend langs om hierover te vertellen. Regelt u de koffie?