21 November 2022

ICT biedt ruime mogelijkheden voor verrijking van het onderwijs, maar hoe maak je de juiste keuzes? En hoe voer je die op een goede manier uit? Steeds meer scholen vertrouwen bij ICT-dilemma’s op uitbesteding bij externe partijen. Lees wanneer dat wel en niet verstandig is. Tien adviezen die helpen bij het maken van keuzes.

De toenemende snelheid waarmee digitale hulpmiddelen hun intrede doen in onze maatschappij heeft invloed op vrijwel alle facetten van onze samenleving. Het onderwijs is hierop geen uitzondering: in een snel veranderende wereld moeten we onze kinderen opleiden voor beroepen waarvan we het bestaan soms nog niet eens kennen. Veel onderwijsinstellingen worstelen met deze ontwikkelingen. Leerlingen, ouders en medewerkers verwachten dat de school meegaat met de tijd. Ze verwachten dat digitale hulpmiddelen die thuis en op het werk gangbaar zijn, ook op school worden ingezet. Soms gelden ook simpelweg verplichtingen op ICT-gebied zoals het inzetten van computers bij het afnemen van toetsen en examens.

Kaft adviezen

Budgetten en kwalificaties

Ondertussen zijn veel onderwijsinstellingen zoekende naar de werkelijk toegevoegde waarde van de nieuwe mogelijkheden. Ook de manier waarop ze effectief kunnen worden georganiseerd en ingezet is nog lang niet voor iedereen duidelijk. Beperkte budgetten, kwalificaties van medewerkers en de steeds snellere technologische ontwikkelingen zijn zaken die het speelveld compliceren. ICT is natuurlijk maar één van de factoren die binnen de muren van de onderwijsinstellingen een rol speelt. Ze wordt echter wel steeds prominenter.

Is uitbesteding de oplossing?

Veel scholen vertrouwen inmiddels voor delen van de ICT-inrichting op externe leveranciers. Zij geven een deel van de verantwoordelijkheid uit handen om technologie in te zetten waarvoor de school zelf de expertise niet heeft. Uitbesteding van diensten en voorzieningen levert echter nieuwe uitdagingen op. Hoe borg je prestaties, hoe houd je kosten onder controle en hoe zorg je voor voldoende flexibiliteit? Zeker als het gaat om diensten en voorzieningen die een grote invloed kunnen hebben op het primaire proces zijn dit essentiële vragen. Daarom hebben we tien adviezen op een rijtje gezet die het maken van de juiste keuzes vergemakkelijken.

Lees gratis de volledige publicatie