25 augustus 2020

Veltwerk winnaar adviesaanbesteding SIVON

SIVON (Samen Inkopen voor Onderwijs Nederland) organiseert vraagbundeling, samenwerking en kennisuitwisseling voor haar leden. Begin 2020 heeft SIVON een Europese aanbesteding in de markt geplaatst met als doel vier partijen te selecteren voor het leveren van advies op het gebied van Onderwijs en ICT.

Veltwerk heeft voor deze aanbesteding een coalitie gevormd met Edunamics (www.edunamics.nl) en Suzanne Unck (www.suzanneunck.nl).

Edunamics adviseert en ondersteunt scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling naar een gezonde en zorgeloze bedrijfsvoering. Suzanne Unck begeleidt onderwijsorganisaties als coach, trainer, procesbegeleider en sparringpartner van wens naar werkelijkheid. Veltwerk is een ICT-dienstverlener met een nadrukkelijke focus op het onderwijs. Veltwerk verricht onderzoek, adviseert en brengt verander- en verbeterprojecten ten uitvoer. Daarnaast draagt Veltwerk zorgt voor de technische implementatie en het beheer van ICT bij vele onderwijsinstellingen.

Deze samenwerking biedt een unieke en hoogwaardige combinatie van bestuurlijke, onderwijskundige en technische kennis.

Na een intensief selectietraject kunnen we trots mededelen dat onze coalitie als één van de vier winnaars is geselecteerd.  Naast Veltwerk zijn ook Berenschot, Innovalor en Wielinq verkozen.

We zien er naar uit om voor SIVON en haar leden aan de slag te gaan!

Veltwerk winnaar adviesaanbesteding SIVON

Meer informatie over deze aanbesteding is te lezen op de website van Negometrix (140102 Advies en inhuur op gebied van onderwijs en ict)