7 november 2017

Hulpmiddelen voor meerjarenbegroting ICT

Sinds 2012 doet Veltwerk onderzoek naar de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek worden de totale kosten van ICT uitgedrukt in en prijs per leerling per jaar, wat nuttig is bij het vergelijken met de eigen begroting en het opstellen van een meerjarenbegroting ICT.

De betrokken scholen kunnen zich op basis van dit rapport vergelijken met andere instellingen. Op basis daarvan kan er worden bepaald of er verklaarbare of onverklaarbare afwijkingen zijn in de ICT begroting. Voor Veltwerk is het een prachtige manier om te kunnen zien hoe scholen de ICT-voorzieningen inrichten gebruiken; een waardevolle inkijk in de dagelijkse praktijk van ICT in het onderwijs.

Toch zijn er op het onderzoek ook opmerkingen te maken: Zo wordt er bijvoorbeeld geen analyse gemaakt over de ontwikkeling van de ICT-kosten in de afgelopen jaren. Stijgen, dalen of verschuiven bijvoorbeeld de ICT-kosten als gevolg van cloudtechnologie of initiatieven als BYOD? Daarnaast wordt er in het rapport geen ‘mening’ gegeven over het kostenniveau per onderwerp. Weten wat er gemiddeld op de scholen in Nederland wordt uitgegeven is mooi, maar het is natuurlijk nog krachtiger als daar een verklaring voor, of onderbouwing van wordt gegeven.

Juist dat laatste doen we in dit rapport: Op basis van de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan geven we in dit rapport kengetallen voor het maken van een meerjarenbegroting ICT. Per categorie voorzien van een korte inhoudelijke onderbouwing.

Het resultaat is wat ons betreft een mooi uitgangspunt voor een (taakstellende) begroting. Het is een bedrag waarvoor je als school in het voortgezet onderwijs uitstekende ICT-voorzieningen kunt aanleggen.

Naast dit rapport verschijnt er binnenkort ook nog een update van het kostenonderzoek. Daarmee zullen we meer aandacht schenken aan de kostenontwikkelingen van ICT over de lange termijn.

  • Materieel
  • Personeel

Begroting VO scholen, gemiddeld per school (%)

Kengetallen voor een ict meerjarenbegroting

De basis voor een meerjarenbegroting ICT

In dit rapport wordt een precieze definitie gehanteerd voor datgene dat wordt gerekend tot ‘de kosten van ICT’. In totaal worden daarbij 25 onderwerpen aangehouden. In de opvolgende hoofdstukken worden deze onderwerpen stuk voor stuk beschreven.

Op hoofdlijnen komt het erop neer dat alle kosten die nodig zijn om de ICT-omgeving in te richten, te gebruiken en te ondersteunen zijn opgenomen. Daarbij zijn gebruik en exploitatie, de personele lasten en alle investeringen die te maken hebben met ICT zijn opgenomen. Dit rapport is een goede basis voor iedere voortgezet onderwijs instelling die bezig is met het opstellen van een meerjarenbegroting ICT.

Voer je gegevens in en ontvang de volledige publicatie