Privacy risico’s bij gebruik Google Workspace / G-Suite

2 March 2021

SIVON en SURF spreken Google aan op de privacy risico’s die kleven aan het gebruik van G Suite / Workspace. Deze risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde ‘metadata’ door Google. Met deze kunnen zij bijvoorbeeld zien waar de gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke internetpagina’s en zoekopdrachten het meeste worden gebruikt.

Het gaat hierbij om persoonsgegevens en niet om individuele leerresultaten. Google ziet zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in plaats van als verwerker. Dit betekent dat Google mag bepalen voor welk doel deze metadata wordt verzamelt en op welke manier dat gebeurt.

Namens het onderwijsveld zijn SURF en SIVON met Google in gesprek gegaan om ervoor te zorgen dat Google de privacy risico’s wegneemt.

Meer informatie kunt u vinden via de website van SIVON.