Hoe kan je plagiaat door AI kan herkennen

16 January 2023

Marketing Team

Plagiaat met AI

Hoe kan je plagiaat door AI kan herkennen

Chat-GPT maakt huiswerk wel héél makkelijk

In de huidige tijd van steeds verdergaande digitalisering en de toenemende beschikbaarheid van kunstmatige intelligentie (AI) is plagiaat een groeiend probleem voor leraren. Plagiaat is het overnemen van werk van anderen zonder erbij te vermelden dat het niet van de eigen persoon afkomstig is. Dit kan variëren van het kopiëren van een tekstfragment tot het volledig overnemen van een opstel of scriptie.

Er zijn verschillende manieren waarop leraren plagiaat kunnen ontdekken. Een van de eerste stappen is het gebruik van software voor plagiaatdetectie. Er zijn diverse programma’s beschikbaar die teksten kunnen vergelijken met andere bronnen, zoals internetpagina’s, boeken en tijdschriften, om te zien of er overeenkomsten zijn. Deze software kan ook worden ingezet bij het nakijken van scripties of opstellen.

Een andere manier om plagiaat te detecteren is door het inzetten van AI. Er zijn diverse AI-systemen beschikbaar die in staat zijn om teksten te analyseren en te vergelijken met andere bronnen. Deze systemen kunnen ook specifieke kenmerken van een tekst herkennen, zoals stijl, taalgebruik en structuur, om te zien of een tekst authentiek is of niet.

 

Huiswerk doen met AI

Daarnaast kan een leraar ook plagiaat ontdekken door zelf het werk van de leerlingen nauwkeurig te bekijken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gelet op de opbouw van de tekst, de manier waarop citaten worden gebruikt en de bronnen die worden gebruikt. Als een leraar vermoedt dat een leerling plagiaat heeft gepleegd, kan hij of zij de leerling hierover aanspreken en bewijs vragen.

Een andere manier om plagiaat te detecteren is door het werk van de leerlingen te delen met andere leraren. Hierdoor kan er sneller worden opgemerkt als er teksten zijn overgenomen.

Tot slot is het belangrijk om leerlingen voor te lichten over de gevolgen van plagiaat en hen te leren hoe ze op een juiste manier met bronnen moeten omgaan. Door leerlingen bewust te maken van plagiaat en hen te leren hoe ze dit kunnen voorkomen, kan het aantal gevallen van plagiaat worden verminderd.

Samenvattend, leraren kunnen plagiaat detecteren door gebruik te maken van software voor plagiaatdetectie, AI-systemen, nauwkeurig het werk van leerlingen te bekijken, het werk te delen met andere leraren en leerlingen voor te lichten over de gevolgen van plagiaat en hoe ze op een juiste manier met bronnen om moeten gaan. Door deze maatregelen te nemen, kan het aantal gevallen van plagiaat sterk worden verminderd.

PS: Het werk natuurlijk nog altijd goed om leerlingen HEEL DUIDELIJK te vertellen wat de gevolgen zijn van hun acties.

 

Wil je zelf eens spelen met Chat-GPT3?

Klik hier