Miljoenennota 2024: Onderwijs Onder de Loep

21 September 2023

Afgelopen week was het weer zover, de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Naast het vertrouwde beeld van Oranjefans die vroeg langs de weg stonden, interviews met de politie over het trainen van hun paarden, en een expert van Defensie die de vele uniformen toelichtte, was het hoogtepunt natuurlijk de presentatie van de miljoenennota door onze Koning.

Tijd om dieper in de plannen van het kabinet te duiken.

De Begroting van 2024

Met een indrukwekkend totaal budget van €55.466,7 miljard voor 2024 blijven de uitgaven voor het onderwijs nagenoeg gelijk ten opzichte van 2023. Hier een uitsplitsing naar de verschillende onderwijsniveaus:

Grafiek miljoenennota

  • Primair Onderwijs: €1.542,8 miljard
  • Voortgezet Onderwijs: €11.459,3 miljard
  • Beroepsonderwijs: €5.642,9 miljard
  • Hoger Onderwijs: €7.076,4 miljard

Primair Onderwijs: Meer Vrijheid, Meer Kansen

Een vernieuwde bekostigingsstructuur biedt scholen meer duidelijkheid en vrijheid. Dankzij lumpsumbekostiging kunnen scholen hun budget flexibeler besteden, wat ruimte biedt voor technologische innovaties en verbeteringen.

Extra budgetten zoals ‘groeibekostiging’ en ‘kleine scholentoeslag’ kunnen een push geven naar verdere digitalisering in het onderwijs.

Kritische Noten over de Subsidies voor Primair Onderwijs

Echter, de Miljoenennota heeft niet iedereen tevreden gesteld. De subsidiepot voor het primair onderwijs ziet een aanzienlijke stijging in 2024, van 433 miljoen naar ruim 700 miljoen. De PO-Raad heeft hierop gereageerd met zorgen over deze “subsidieconfetti”. PO-Raadvoorzitter Freddy Weima waarschuwt dat tijdelijke subsidies leiden tot tijdelijk werk, terwijl er in de onderwijssector een constant tekort is aan professionals. Bovendien zorgt deze aanpak voor een wirwar van regels en bestedingsvoorschriften. Een roep om structurele financiering in plaats van incidentele subsidies is duidelijk hoorbaar.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om diverse posten in het primair en voortgezet onderwijs te korten, wat resulteert in een bezuiniging van 60 miljoen euro structureel en incidenteel 673 miljoen euro over de periode van 2024 tot 2028.

Voortgezet Onderwijs: Investeren in de Toekomst

Financiële Hervormingen:

De bekostiging legt nu meer de nadruk op het aantal leerlingen en vestigingen, waardoor scholen in afgelegen gebieden en met een breed onderwijsaanbod extra steun krijgen. Dit resulteert in meer stabiliteit en mogelijkheden voor deze scholen.

Basisvaardigheden:

Het Masterplan Basisvaardigheden benadrukt het belang van kerncompetenties zoals taal, rekenen en digitale geletterdheid, welke cruciaal zijn in onze huidige maatschappij.

Andere Belangrijke Punten voor het Voortgezet Onderwijs:

  • Gezonde Voeding: Investering in schoolmaaltijden om concentratie en leerprestaties te bevorderen.
  • Maatschappelijke Diensttijd: Kansen voor jongeren om bij te dragen aan de samenleving terwijl ze zichzelf ontwikkelen.
  • School en Omgeving: Een holistische benadering die de band tussen school, leerling, gezin en gemeenschap versterkt.
  • Technologie Voorop: Verdere technologische integratie in het onderwijs met financiële steun voor Stichting Kennisnet.

Conclusie

Prinsjesdag 2024 belooft veel goeds voor het onderwijs, maar er zijn ook duidelijke zorgen en kritische geluiden te horen. Met een duidelijke focus op modernisering, gelijke kansen en kwaliteitsborging, biedt het onderwijsveld een uitdagend en innovatief jaar. Voor scholen, leraren en leerlingen is het een spannend vooruitzicht, gevuld met nieuwe mogelijkheden, maar ook met duidelijke uitdagingen.

Daarnaast is er een groeiende erkenning van het belang van ICT in het onderwijs. De voortdurende digitalisering en technologische innovatie bieden zowel kansen als uitdagingen. Met de juiste investeringen en ondersteuning kan ICT bijdragen aan een meer gepersonaliseerde en effectieve leerervaring voor alle leerlingen.

We zetten ons in ieder geval weer volop in om ervoor te zorgen dat onderwijsinstellingen komend jaar optimaal voorbereid zijn op de digitale toekomst

Benieuwd naar jullie ICT kansen?
Boek vrijblijvend een Quickscan