ICT Volwassenheidsscan

Van ambitie naar groei

In de hoeveelheid van mogelijkheden is het vormen van een tijdbestendige en slagvaardige ICT strategie een complexe opgave; zeker wanneer deze wordt beïnvloed door de snel veranderende technische mogelijkheden.

Een goede visie, vertaald naar duidelijk beleid is echter essentieel om uw organisatie richting te geven en de betrokkenen efficiënt met elkaar te laten samenwerken.

Een klankbord dat u van concept tot detail kan helpen om mogelijkheden uit te werken is daarbij van onschatbare waarde. Veltwerk helpt besturen en directies bij het opstellen van (ICT) beleid.

Van onderwijskundige visie naar effectief ICT beleid

In de afgelopen jaren heeft Veltwerk hiervoor een aanpak ontwikkelt die de ‘ICT-Volwassenheid’ van de school wordt genoemd. Bij deze methode wordt gestart met het op duidelijke manier vastleggen van visie en ambitie, waarna binnen een 5-tal aandachtsgebieden de bijhorende acties worden beschreven. Concreet, specifiek, resultaat- en tijdgebonden maar bovenal: uitvoerbaar.

Het resultaat:  Een duidelijk, integraal en pragmatisch plan dat de organisatie helpt het onderwijs –door effectieve inzet van ICT- te verbeteren.

Veltwerk ICT Volwassenheidsmodel ©

Bepalen ICT-volwassenheid en het plan om te komen naar de gewenste situatie

Veltwerk helpt scholen in het voortgezet onderwijs met het effectief inzetten van ICT.  Voor effectieve inzet van ICT is meer nodig dan alleen goed werkende technologie. Een school moet zich hiervoor op meerdere terreinen ontwikkelen. Om te bepalen welke terreinen dat zijn gebruikt Veltwerk het ‘ICT-Volwassenheids-model’. Het bovenstaande diagram geeft het model schematisch weer.

Per onderzoeksgebied wordt er antwoord gegeven op een aantal hoofdvragen, zoals:

  • Welke visie en ambities heeft de school ten aanzien van de inzet van ICT in het leerproces?
  • Wat is de compleetheid en kwaliteit van het relevante beleid? Hoe specifiek en meetbaar zijn de doelen?
  • Hoe goed ‘past’ de techniek bij de ambities en het beleid? Wat is de kwaliteit van beheerprocessen en systemen? In welke mate is het beleid zichtbaar in de onderwijspraktijk en hoe vaardig is men t.a.v. de inzet van ICT?
  • In welke mate is of wordt er materiaal (content) beschikbaar gemaakt dat past bij de doelstellingen?
  • Zijn de benodigde organisatie en processen ingericht? Dit gaat om zaken als inkoop, evaluatie kennisdeling, etc.

Aanpak

Een onderzoek op de ICT-Volwassenheid wordt uitgevoerd door studie op visie- en beleidstukken, observatie op locatie, studie op les- en werkplannen, een analyse van de techniek en het afnemen van interviews met diverse medewerkers binnen de organisatie.

Resultaat

De resultaten van de studie, observatie en interviews worden volgens een gestandaardiseerd model gewaardeerd. De waardering leidt tot een ontwikkelingsscore op 6 deelgebieden. De individueel scores moeten in relatie tot de score van de ambitie van de school worden bekeken.

In de ideale situatie moeten de scores op het vlak van beleid, techniek, didactiek, content en organisatie minimaal overeenkomen met die van de ambitie. De stelling is dat er dan sprake is van een situatie waarin ICT op een effectieve manier het onderwijsproces kan ondersteunen.

Daar waar de scores afwijken wordt een specifiek advies opgesteld voor het betreffende deelgebied. Dat advies wordt in de vorm van een presentatie en rapportage gegeven. Dat advies geeft concreet weer wat de school per deelgebied moet doen om de ambities te kunnen realiseren.

Wat is uw ICT Volwassenheid?

Aan de slag met de ICT Volwassenheidsscan of een vrijblijvende offerte ontvangen? Ons team staat klaar om te helpen!

Op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur staan we voor u klaar
via telefoon, e-mail of livechat.

020 – 6108694  |  info@veltwerk.nl