ICT Quickscan

Inzicht in de kwaliteit en kosten van ICT

De VO-instellingen in Nederland bevinden zich in een speelveld dat in beweging is. Een deel van die beweging wordt veroorzaakt door de opmars van digitale middelen en mogelijkheden.

In de laatste jaren is het aantal het aantal ICT-systemen en toepassingen binnen de schoolmuren fors toegenomen. Vooral de integratie, ontsluiting en uitwisseling van informatie tussen de verschillende systemen wordt van steeds groter belang. Ouders, leerlingen en medewerkers verwachten meer en meer dat ze altijd, overal en op eenvoudige manier toegang tot -de voor hen relevante- informatie hebben.

Door de stijgende complexiteit wordt het voor veel onderwijsinstellingen ook steeds lastiger om kosteneffectief en met voldoende kwaliteit de benodigde ICT-voorzieningen te bieden.

overzicht modulaire ict quickscan
De kosten van ict in het voortgezet onderwijs

Het onderzoek  – Veltwerk biedt een referentiekader

Veltwerk helpt onderwijsinstellingen om deze complexiteit onder controle te brengen.  Dit wordt gedaan door niet alleen maar te kijken naar de stand van zaken rondom de techniek, maar juist ook naar de manier waarop de inzet van die techniek is georganiseerd en geregisseerd en hoe die techniek wordt ingezet in het onderwijs.

Elk jaar wordt hiervoor een fors aantal onderwijsinstellingen door Veltwerk onderzocht. In dat onderzoek wordt beschreven van welke techniek de school gebruikt maakt, hoe de organisatie en formatie eromheen is vormgegeven en wordt met een genormaliseerd model in detail beschreven wat de omvang is van de alle kosten van ICT. De kosten van ICT worden uitgedrukt in een prijs per leerling per jaar zodat het mogelijk wordt scholen met elkaar te vergelijken. De resultaten van dit onderzoek wordt ook geanonimiseerd meegenomen in onze publicatie “De kosten van ICT in het Voortgezet Onderwijs”

De modulaire ICT Quickscan biedt een waardevol inzicht in welke aanpak, organisatie en techniek werkt in welke context én wat een kostenniveau is dat daarbij hoort.

Advies op maat

Op basis van de analyse van kwaliteit en kosten van ICT wordt een gericht advies opgesteld. Daarbij worden voorname risico’s en verbeterpunten beschreven en wordt de school –ook in financiële zin- vergeleken met andere representatieve instellingen.  De resultaten worden aan de school gepresenteerd en in rapportvorm aan de school opgeleverd.

De ICT Quickscan beslaat vijf gebieden, die los van elkaar onderzocht kunnen worden:

Kosten en investeringen in ICT

 • Zicht op werkelijke kosten van ICT in relatie tot de begroting en referentiescholen;
 • Toetsing van de (meerjaren) ICT-begroting;
 • Advies op mogelijke besparingen of vereiste extra uitgaven.

Technische audit

 • Toetsing geschiktheid, proportionaliteit beheersbaarheid;
 • Zicht op kwaliteit en risico’s;
 • Advies eventueel vereiste/geadviseerde tegenmaatregelen huidige infrastructuur.

Meting gebruiks- en kwaliteitsbeleving

 • Zicht op ervaringen met ICT voorzieningen van gebruikers.

Formatie- en competentiescan

 • Zicht op technische competenties medewerkers;
 • Zicht op omvang formatie in relatie tot vergelijkbare onderwijsinstellingen;
 • Advies over functie en taakstelling in de context van de onderwijsinstelling.

Kwaliteit van interne en externe regie

 • Overzicht externe leveranciers en op welke manier ze waarmee
  door wie worden beoordeeld.

Waar staat uw school?

Aan de slag met de ICT Quickscan of een vrijblijvende offerte ontvangen? Ons team staat klaar om te helpen!

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur staan we voor u klaar
via telefoon, e-mail of livechat.

020 – 6108694  |  info@veltwerk.nl