Hoe herken ik plagiaat door AI?

15 June 2023

Voordat we beginnen, misschien belangrijk om te vermelden dat we een informele Tech-sessie op 7 juli organiseren, over het gebruik van AI.

Deelname is gratis en iedereen is welkom. Hier vind je meer informatie.

Laten we beginnen…

Bij ons op de website is met name ons artikel over plagiaat met AI herkennen, erg populair. Niet bij onderwijsprofessionals maar vooral bij leerlingen. Hoe wij dat weten?

Eén van de populaire zoektermen waarmee bezoekers op onze website komen is tegenwoordig ‘Scriptie schrijven met AI zonder gepakt te worden’.

In het digitale tijdperk waarin we leven, blijft kunstmatige intelligentie (AI) zich steeds meer vermengen met ons dagelijks leven, en dus ook met het onderwijs.

Zo wordt Chat-GPT al door (heel) veel scholieren gebruikt om huiswerk en schoolopdrachten te schrijven -en die geest gaat niet meer terug in de fles.

Dit roept begrijpelijkerwijs vragen op over hoe docenten en schoolbestuurders dit werk kunnen herkennen, hoe ze met de komst van AI moeten omgaan en hoe zij leerlingen kunnen begeleiden bij het gebruik van AI.

No alt text provided for this image
Lindy nam een shortcut.

Herkennen van AI gegenereerd Werk

Door het unieke algoritme van Chat-GPT kan het zeer menselijk teksten genereren. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen of een werkstuk of proefwerk door een leerling of door een AI is geschreven.

Toch zijn er enkele tekenen die kunnen wijzen op AI-gegenereerde teksten:

1. Gebrek aan diepgang en persoonlijke inzichten:

AI kan uitgebreid schrijven over verschillende onderwerpen, maar het kan geen persoonlijke ervaringen of originele gedachten delen. Het kan informatie samenstellen en/of herformuleren, maar het kan niet reflecteren of inzichten geven op zoals als een mens dat wél kan.

2. Ongewone zinsconstructies of woordkeuze:

Hoewel AI al behoorlijk geavanceerd is, kan het soms zinnen genereren die een menselijke toon missen of onnatuurlijk aanvoelen. Dit soort zinnen kunnen een teken zijn dat iemand met Chat-GPT heeft zitten spelen.

3. Consistentie en relevantie van de inhoud:

Als je leest dat een tekst afdwaalt van het oorspronkelijke onderwerp dan moet je ook even extra opletten. Dit kan komen omdat AI elk deel van de tekst afzonderlijk genereert, zonder noodzakelijkerwijs het hele document te “begrijpen”.

4. Overmatig gebruik van voorbeelden

Chat GPT kan nog wel eens voorbeelden en analogieën gebruiken om een punt te maken. Hoewel dit niet altijd een zeker teken is van AI, kan een overvloed toch wel een signaal zijn dat er een gesprekje moet worden gevoerd…

5. Gebrek aan fouten:

Hoewel dit contra-intuïtief lijkt, kunnen teksten die te perfect zijn, verdacht zijn. Mensen maken af en toe spelfouten, grammaticafouten of typfouten, maar AI zal meestal foutloze tekst genereren (tenzij het een slimme prompt heeft gekregen om af en toe nog wel eens een foutje erin te stoppen).

We zijn dus in het tijdperk beland waarin de imperfecties van de mens, in plaats van die van de computer, ons helpen om mens en computer van elkaar te onderscheiden.

Omgaan met de komst van AI

De komst van AI in het onderwijs brengt een hoop vragen met zich mee. Wat zijn de kansen? Wat zijn de gevaren? Wat moeten we ermee?

Eén ding is duidelijk; het is geen trend maar een technologische aardverschuiving waarvan wij de gevolgen pas net beginnen te zien. Met andere woorden; AI blijft -en het zal onze levens aanzienlijk gaan veranderen in de komende jaren.

Een eerlijk en open gesprek over het ethische gebruik van AI, zoals bij plagiaat, is natuurlijk nooit verkeerd. Maar is dit genoeg?

Wat vind jij?

Hoe moet het onderwijs omgaan met AI?

Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening. Deel deze in de comments.