Gefeliciteerd, jullie gaan fuseren! 

ICT als katalysator in het proces. 

Een fusie kan leiden tot grote voordelen. Zo kan het de marktpositie versterken, een efficiëntere bedrijfsvoering realiseren en grote schaalvoordelen opleveren.

Wat de doelstellingen ook zijn, een fusie blijft een zéér complexe operatie. Zo brengt het, vanuit meerdere perspectieven, grote uitdagingen met zich mee.

Goede ICT kan jullie fusie een heel stuk makkelijker maken.

Werken volgens een beproefd proces 

Specialisten in het Voortgezet Onderwijs

Met effectieve ICT kunnen we het fusieproces een stuk soepeler laten verlopen. Dankzij goede communicatie en duidelijke werkprocessen werkt iedereen efficiënt samen. Dit is precies waar goede ICT, vanaf het begin al voor kan zorgen.

Onze experts hebben een grote kennis van het onderwijs. Veel van hen komen zelf uit deze sector. Zo hebben wij voormalige systeembeheerders, schoolbestuurders, ICT-ers en docenten in dienst. Dit maakt ons echt uniek!

Hierdoor weten wij precies hoe het er aan toe gaat binnen een school.

Onderzoek

Voorbereiding

Briefing

Uitvoer

Evaluatie

Optimalisatie

Onderzoek

Een sterk proces start met goede informatie. Onze experts gebruiken een beproefde onderzoeksmethode om een duidelijk beeld te krijgen van de twee organisaties. Hierdoor worden alle afdelingen en hun uiteenlopende behoeften grondig meegenomen.

Plan van aanpak

De bevindingen van ons onderzoek brengen wij samen in een plan van aanpak. In dit document staat van A-Z beschreven waar de behoeften liggen, wat wij deze gaan realiseren en hoe wij dit allemaal gaan doen. Wij zijn gek op duidelijkheid.

Briefing

Communicatie is key. Zodra het plan van aanpak akkoord is zullen wij beide organisaties meenemen in het proces. Zo weet iedereen wat er gaat gebeuren. 

Uitvoer

Nadat iedereen op de hoogte is van het proces gaan we beginnen. Onze experts gaan aan het werk. Volledig volgen het Plan van Aanpak worden de twee organisaties één. Uiteraard wordt ook binnen dit proces goed gecommuniceerd. Hierdoor is -en blijft, iedereen volledig op de hoogte van de verbeteringen in de organisatie.

Evaluatie

Alle stappen in het Plan van Aanpak zijn doorlopen, getest en afgevinkt. Net als in de onderzoeksfase gaan wij weer de organisatie af. Vanuit deze uiteenlopende perspectieven zullen wij gezamenlijk evalueren. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen in een beknopte Plan van Aanpak voor de optimalisatie.

Optimalisatie

Op basis van eigen inzicht, de evaluatie en directe feedback uit de organisatie zorgen wij dat het systeem loopt als een zonnetje. Met een nieuwe ICT infrastructuur wordt de rest van de fusie nog makkelijker.

De beste manier om meerdere organisaties samen te brengen

I-AM hebben wij speciaal voor het Nederlandse Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Dit identiteitsmanagementsysteem is zo opgebouwd dat elke unieke organisatie snel en veilig kan beschikken over gecentraliseerde authenticatie en autorisatie. Bijna elke applicatie kan worden geïntegreerd.

Door I-AM te gebruiken tijdens een fusie worden meerdere verschillende organisaties naadloos met elkaar verbonden binnen dezelfde ICT omgeving.

Waarom eltwerk?

Ervaring

Kennis

Kunde