Fuseren in het Voortgezet Onderwijs

Gebruik ICT als krachtige katalysator in jullie fusietraject

Een fusietraject binnen het voortgezet onderwijs kan aanzienlijke voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van de marktpositie, het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering, en het behalen van schaalvoordelen.

Toch, ongeacht de doelstellingen, is het cruciaal te erkennen dat zo’n onderwijsfusie een bijzonder complexe operatie is. Het gaat gepaard met uitdagingen vanuit meerdere perspectieven.

Toch kan met de juiste inzet van ICT,  het fusieproces aanzienlijk vereenvoudigd worden.

Werken volgens een beproefd proces 

Specialisten in fusietrajecten binnen het Voortgezet Onderwijs

Met effectieve ICT kunnen we het fusieproces een stuk soepeler laten verlopen. Dankzij goede communicatie en duidelijke werkprocessen werkt iedereen efficiënt samen. Dit is precies waar goede ICT, vanaf het begin al voor kan zorgen.

Onze experts hebben een grote kennis van het onderwijs. Vhttps://calendly.com/wildbos/powersprint?month=2023-07eel van hen komen zelf uit deze sector. Zo hebben wij voormalige systeembeheerders, schoolbestuurders, ICT-ers en docenten in dienst. Dit maakt ons echt uniek!

Hierdoor weten wij precies hoe het er aan toe gaat binnen een school.

Onderzoek

Voorbereiding

Briefing

Uitvoer

Evaluatie

Optimalisatie

Onderzoek

Een succesvol fusieproces in het voortgezet onderwijs begint met grondige informatie. Onze experts in onderwijsfusies gebruiken bewezen onderzoeksmethoden om een helder inzicht te krijgen in de twee scholen of onderwijsinstellingen die samengevoegd worden. Hierbij zorgen we ervoor dat alle afdelingen, met hun verschillende behoeften, grondig worden meegenomen in de fusiestrategie

Plan van aanpak

De resultaten van ons grondig onderzoek in het voortgezet onderwijs worden samengevoegd in een gedetailleerd plan van aanpak voor de onderwijsfusie. Dit strategische document beschrijft van A tot Z de behoeften van beide onderwijsinstellingen, hoe we die gaan aanpakken en de methoden die we zullen gebruiken voor een succesvolle fusieproces. We streven naar transparantie in elke fase van de fusie in het onderwijs.

Briefing

Communicatie is cruciaal bij het samenvoegen van scholen. Zodra het plan van aanpak voor de onderwijsfusie is goedgekeurd, betrekken we beide onderwijsinstellingen actief in het fusieproces. Op deze manier waarborgen we transparantie en zorgen we ervoor dat iedereen betrokken bij de schoolfusie precies weet wat de volgende stappen zijn

Uitvoer

Zodra iedereen is geïnformeerd over de stappen in het fusieproces van het voortgezet onderwijs, beginnen we met de implementatie. Onze onderwijsfusie-experts gaan aan de slag, volgens het vooraf goedgekeurde plan van aanpak, om de twee onderwijsinstellingen samen te voegen. Binnen dit proces blijft communicatie essentieel, waardoor iedereen volledig betrokken en geïnformeerd blijft over de voortgang en verbeteringen binnen de nieuwe onderwijsorganisatie.

Evaluatie

Alle stappen in het plan van aanpak voor de onderwijsfusie zijn uitgevoerd, getest en voltooid. Net als in de initiële onderzoeksfase van het fusieproces in het voortgezet onderwijs, zullen we weer de volledige organisatie doorlopen. Vanuit deze diverse perspectieven evalueren we gezamenlijk de resultaten van de schoolfusie. De bevindingen van deze evaluatie worden vervolgens opgenomen in een beknopt actieplan voor verdere optimalisatie van de gefuseerde onderwijsinstelling

Optimalisatie

Op basis van ons deskundig inzicht, de evaluatie van de schoolfusie en directe feedback uit de nieuwe onderwijsinstelling, zorgen we ervoor dat het systeem soepel en effectief functioneert. Dankzij een nieuwe ICT-infrastructuur wordt het beheer van de gefuseerde school nog eenvoudiger.

De beste manier om meerdere organisaties samen te brengen

I-AM hebben wij speciaal voor het Nederlandse Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Dit identiteitsmanagementsysteem is zo opgebouwd dat elke unieke organisatie snel en veilig kan beschikken over gecentraliseerde authenticatie en autorisatie. Bijna elke applicatie kan worden geïntegreerd.

Door I-AM te gebruiken tijdens een fusie worden meerdere verschillende organisaties naadloos met elkaar verbonden binnen dezelfde ICT omgeving.

Waarom eltwerk?

Ervaring

Kennis

Kunde