Dit gebeurt er op de IPON!

26 January 2018

Op 7 en 8 februari vindt de IPON plaats in de Utrechtse Jaarbeurs: de belangrijkste beurs op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT. Naast een stand, beschikken we ook over een eigen theater. In dit theater verzorgen we workshops en lezingen over belangrijke onderwerpen uit het voortgezet onderwijs. Hieronder een greep uit ons totale programma. Onze volledige agenda bekijken kan hier, direct (gratis) inschrijven voor de IPON kan hier.

  • Lezing – Kosten en kengetallen voor het opstellen van een meerjarenbegroting ICT
  • Workshop – De Nakijkcarrousel, toetsen wordt leren in plaats van meten
  • Masterclass – Curriculumverlichting: Effectieve inzet ICT begint niet met techniek
  • Workshop – Ben je klaar voor de AVG?

1. Meerjarenbegroting ICT opstellen?

In deze lezing word je op de hoogte gebracht van de kosten van ICT in het voortgezet onderwijs. Je krijgt een samenvatting van het onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is uitgevoerd en de onlangs uitgebrachte ‘modelbegroting ICT’ voor onderwijsinstellingen in het VO. Het onderzoek beslaat alle investeringen-, exploitatie-, formatie- en externe kosten van ICT. De modelbegroting laat kengetallen en hun onderbouwing zien. In beide gevallen worden de kosten van ICT uitgedrukt in een prijs per leerling per jaar. Onderwerpen: cloud, outsourcing en kostenontwikkeling. En er wordt stilgestaan bij het effect dat ze hebben op de kosten van ICT.

Door Reijer van Wegen | 8 februari 2018 | 11.30 uur – 12.00 uur

2. Het leereffect van toetsen verhogen?

Open vragen zijn een krachtig en waardevol instrument. Ze hebben echter ook een flink nadeel: Ze vergen een grote hoeveelheid tijd in de voorbereiding, de correcties en het geven van feedback.

Daarnaast is de motivatie bij de leerlingen om de feedback op te nemen niet altijd even hoog. Veelal een gevolg van het moment of de manier waarop de feedback wordt gegeven. Aan het einde van een periode of in combinatie met het eindcijfer zijn dan geen gelukkige keuzes.

De nakijkcarrousel helpt de docenten door het proces van toetsen maken, toetsen beoordelen en het geven van feedback sterk te ondersteunen. Leerlingen kunnen hun eigen werk en dat van anderen nakijken en worden daarbij door het systeem ondersteund en gecontroleerd. Het resultaat? Een drastische verlaging van de werkdruk en een enorme verhoging van het leereffect. Toetsen wordt leren in plaats van meten.

Door Sebastian Collin | 7 & 8 februari 2018 | 15.40 uur – 16.10 uur

3. Effectief ICT inzetten in het onderwijs?

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale middelen. Hoewel er goede voorbeelden van innovaties zijn, blijven wezenlijke vernieuwing en verbeteringen toch vaak uit. Met alle extra mogelijkheden die ICT biedt is dat opmerkelijk. Wat is de oorzaak? Maar veel belangrijker: wat is de oplossing?

In deze masterclass worden methodes en hulpmiddelen aangereikt die scholen helpen bij het analyseren en verbeteren van hun curricula. Daarbij zijn de feitelijke leerdoelen het uitgangspunt, om daarna de aansluiting van het gebruikte lesmateriaal vast te stellen.

Daarna wordt toegelicht hoe je kunt veranderen en verbeteren. Waar kan je tijd besparen, of leermiddelen inzetten die simpelweg een hoger effect hebben? En hoe kan je dat beoordelen? In de masterclass curriculumanalyse wordt deze aanpak behandeld en worden voorbeelden gegeven van hoe ICT daarbij kan helpen.

Reijer van Wegen | 7 & 8 februari | 10.45 uur – 11.15 uur

4. Ben je klaar voor de AVG?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving. Voor onderwijsinstellingen betekent dit dat ze dat ze aan moeten kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers te beschermen.

In deze workshop wordt specifiek voor onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs uitgelegd hoe ze dit moeten aanpakken. Het gaat onder meer over de risicoclassificatie van de in het VO veelgebruikte systemen en data en welke maatregelen hierop moeten worden toegepast om te voldoen aan de AVG.

Door Rien Kusters | 7 & 8 februari | 11.30 uur – 12.00 uur