Digitalisering in het VSO

28 September 2023

De digitalisering van onze maatschappij heeft gezorgd voor een revolutie in het onderwijs, voor VSO-scholieren betekent deze verandering nieuwe mogelijkheden, maar ook uitdagingen.

ICT en digitale geletterdheid zijn erg belangrijk geworden voor middelbare scholen. Maar leerlingen in het VSO zijn op het gebied van digitalisering een groep die je niet vaak hoort. Zij hebben vaak problemen met technologie waardoor het gebied vermeden wordt.

Wat is Digitale Geletterdheid?

Digitale geletterdheid is meer dan de vaardigheid om met computers om te gaan. Digitale geletterdheid bestaat volgens het model van SLO en Kennisnet namelijk uit een aantal vaardigheden:

  • Mediawijsheid: Dit betreft het bewust, kritisch en actief omgaan met media. Dit gaat over het beoordelen van informatie en problemen met media oplossen.
  • Computational thinking: Strategieën en denkvaardigheden die problemen oplossen met behulp van computertechnologie.
  • Informatievaardigheden: Vaardigheden gericht op het effectief zoeken, selecteren, en verwerken van digitale informatie.
  • ICT-basisvaardigheden: Dit omvat het begrijpen van software, technologie en veilig internetten.

Voor VSO-scholieren is vooral mediawijsheid van groot belang. Ze hebben extra ondersteuning nodig om deze vaardigheid echt te begrijpen en te gebruiken.

Uitdagingen voor het VSO

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat scholieren in het VSO net zo vaak technologie gebruiken als andere scholieren. Wel hebben zij hulp nodig om online problemen, zoals cyberpesten te voorkomen. VSO-scholieren zijn namelijk extra kwetsbaar online, waardoor het essentieel is dat zij specifieke begeleiding krijgen.

Het is belangrijk dat docenten in het VSO een voorbeeld zijn voor scholieren. Ze moeten leerlingen helpen online door ze te wijzen op de kansen en risico’s van media. Daarnaast is er een aanpak nodig waarbij de hele scholengemeenschap betrokken is.

 

Strategieën voor Implementatie

  • Monitoring: Regelmatige checks van het technologie gebruik van scholieren.
  • ICT in het Lesprogramma: Integreer ICT in dagelijkse lessen voor een interactieve leerervaring.
  • Training voor Docenten: Zorg voor regelmatige trainingen over technologie en mediawijsheid.
  • Betrek de Ouders: Maak samen duidelijke afspraken over mediagebruik thuis.
 

In deze moderne tijd moeten VSO-scholen, bestuurders en ouders samenwerken. Met de juiste hulp kunnen alle VSO-leerlingen in een veilige online wereld leren.

Als je wilt weten hoe andere technologie het onderwijs helpt, klik dan hier.