Quickscan op de kwaliteit en kosten van ICT

Het onderzoek: Veltwerk biedt een referentiekader

Een analyse van de kwaliteit en kosten van ICT

De VO-instellingen in Nederland bevinden zich in een speelveld dat in beweging is. Een deel van die beweging wordt veroorzaakt door de opmars van digitale middelen en mogelijkheden. In de laatste jaren is het aantal het aantal ICT-systemen en toepassingen binnen de scho...
Lees verder

Interim Management

Het management van uw ICT voor korte- of langere tijd uit handen geven?

Soms loopt de besturing van ICT niet meer zoals het moet en heeft u tijdelijk een ervaren manager nodig die uw ICT organisatie kan leiden. Bij Veltwerk kunt u terecht voor vakinhoudelijke specialisten die uw organisatie kunnen helpen ICT goed te laten functioneren en naar een hoger niveau te brengen. Dit kan gaan om een tijdelijke opdracht vo...
Lees verder

Outsourcing

Uw ICT dienstverlening uitbesteden?

Steeds meer onderwijsinstellingen plaatsen vraagtekens bij de haalbaarheid van het bieden van ICT dienstverlening op voldoende kwaliteit met eigen personeel. Kunnen we met eigen bemensing de ontwikkelingen bijhouden? En hoe gaan we om met eventuele personele uitval? Met deze vragen in het achterhoofd komt het uitbesteden van ICT steeds vaker op de ...
Lees verder

Van ambitie naar groei

Van onderwijskundige visie naar effectief ICT beleid.

In de hoeveelheid van mogelijkheden is het vormen van een tijdbestendige en slagvaardige ICT strategie een complexe opgave; zeker wanneer deze wordt beïnvloed door de snel veranderende technische mogelijkheden. Een goede visie, vertaald naar duidelijk beleid is echter essentieel om uw organisatie richting te geven en de betrokkenen efficiënt m...
Lees verder