Curriculumbuilder

Curriculumbuilder

De Curriculumbuilder in ZuluConnect

Effectieve inzet van ICT begint niet bij techniek

Scholen maken steeds meer gebruik van digitale middelen. Hoewel er goede voorbeelden van innovaties zijn, blijft de gehoopte onderwijsvernieuwing toch vaak uit. Met alle extra mogelijkheden die ICT biedt is dat opmerkelijk. Wat is de oorzaak? Maar veel belangrijker: wat is de oplossing?

Veltwerk heeft een methode en diverse hulpmiddelen ontwikkeld om scholen te helpen bij het analyseren en innoveren van hun curricula. De aanpak wordt ‘curriculumverlichting’ genoemd. De twee voorname hulpmiddelen zijn de Curriculumbuilder en de Nakijkcarrousel. In de aanpak wordt eerst gekeken naar de feitelijke leerdoelen, om daarna de aansluiting van het gebruikte lesmateriaal vast te stellen.

ZuluConnect IPON Award Organisatie van het Leren

ZuluConnect is winnaar!

Organisatie van het leren Award

boeken achter glas

Boeken achter glas?

Bij scholen die vroegtijdig hebben geïnvesteerd in leerlingdevices valt op dat ze vooral in combinatie met door uitgevers uitgebrachte lesmethoden worden gebruikt. In veel gevallen behelst dat dan niet veel meer dan ‘boeken achter glas’ of aanvullingen op het papieren lesmateriaal. Nog maar weinig lesmethoden maken echt goed gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden.

Omdat scholen nu voor een groot deel afhankelijk zijn van lesmethodes, vinden wezenlijke onderwijsvernieuwingen daarom vaak pas plaats nadat ze in hun geheel worden herzien of vervangen. Een opmerkelijke afhankelijkheid, omdat binnen de scholen steeds meer druk op de docenten wordt gelegd om zelfstandig het lesprogramma te vernieuwen. Effectieve en lesverrijkende inzet van ICT is echter helaas nog vaker uitzondering dan regel.

ICT als motor bij onderwijsvernieuwing

Ondanks dat scholen wel graag willen, komen vernieuwingsinitiatieven nu dus nog vaak niet goed van de grond. Hoewel de scholen vaak enthousiast met ICT ondersteunde onderwijsprojecten starten, verdwijnt het gebruik van persoonlijke leerlingdevices in veel gevallen na verloop van tijd toch naar de marge.  En zelfs voorname kartrekkers verliezen dan het enthousiasme. Ook ouders trekken steeds vaker aan de bel, omdat ze meestal een substantiële bijdrage aan de investeringen moeten leveren.

Dit alles terwijl ICT juist de motor achter de onderwijsvernieuwing kan zijn. Goed digitaal lesmateriaal biedt immers veel meer mogelijkheden dan boeken en papier.

Vertrekken met het eindpunt in beeld

Traditionele en moderne leermiddelen hebben een belangrijke overeenkomst: ze moeten ervoor zorgen dat de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière kennen en kunnen wat in de -door o.a. SLO beschreven- eindtermen vastligt. Toch hebben weinig docenten echt goede kennis van die kerndoelen en eindtermen.

Docenten vertrouwen er volledig op dat ze door de methoden van de uitgevers worden afgedekt. Dat is ook zo, maar deze ‘black-box’ benadering bemoeilijkt wel de innovatie. Hoe kan je immers de mogelijkheden om resultaten effectiever te behalen vinden als je de individuele doelen niet kent?

leerdoelen tabel SLO

Curriculumverlichting

Veltwerk heeft een methode en diverse hulpmiddelen ontwikkeld om scholen te helpen bij het analyseren en innoveren van hun curricula. De aanpak wordt ‘curriculumverlichting’ genoemd. En twee voorname hulpmiddelen zijn de Curriculumbuilder en de Nakijkcarrousel.

In de aanpak wordt eerst gekeken naar de feitelijke leerdoelen, om daarna de aansluiting van het gebruikte lesmateriaal vast te stellen. Daarna start het traject van veranderen en verbeteren. Door middelen in te zetten die tijd besparen, of door middelen te gebruiken die simpelweg een hoger leereffect hebben. In dat proces wordt als bijna vanzelfsprekend duidelijk hoe en waar ICT kan helpen.

De curriculumbuilder

Om het proces van curriculumverlichting en verbetering te ondersteunen ontwikkelde Veltwerk samen met Zuluconnect de curriculumbuilder. De curriculumbuilder helpt de docent door -met een druk op de knop- voor zijn of haar vak, jaar en niveau de leerdoelen te tonen. Dit gaat als uitgangspunt om de kern- en subdoelen en eindtermen zoals die door de overheid zijn vastgelegd, maar in principe kan elke gewenste leerdoelenset worden gebruikt. Vervolgens kan de docent de leermiddelen die door hem of haar worden gebruikt koppelen aan die leerdoelen.

Daarmee ziet en leert de docent welke leerdoelen van kracht zijn en wordt duidelijk welke ‘dekkingsgraad’ de leermiddelen -ten opzichte van de leerdoelen- hebben. Daarnaast geeft de curriculumbuilder inzicht in de tijd die – voor leerling en docent – nodig is om de lesstof af te handelen.

Op basis van dit inzicht start daarna het proces van veranderen en verbeteren. Tijd besparen en het maken of vinden van leermiddelen met een hogere effectiviteit. Daarbij komen nieuwe ICT-toepassingen dan bijna vanzelfsprekend aan bod, maar dan nu om een fundamentele plek in het in het curriculum te vinden.

Hoe de curriculumbuilder precies werkt en hoe je hier binnen de school mee aan de slag kunt wordt uitgelegd in de masterclass en de workshops curriculumverlichting.

Aan de slag?

De curriculumbuilder en de nakijkcarrousel zijn opgenomen in het leerplatform ZuluConnect. Dit platform is voor iedereen gratis te gebruiken. Wilt u ook gebruik maken van ZuluConnect? Geef dit dan aan via het formulier hieronder.

Stel een vraag

Tussen 9.00 en 17.30 uur staan we voor u klaar
via telefoon, e-mail of live chat.

020 – 6108694  |  info@veltwerk.nl

OF

Gratis aanmelden