Blended learning: een dynamische toekomst

26 October 2023

Blended Learning -Wat is dat?

Blended learning is dus een mix tussen het normale onderwijs en het ICT-gebaseerde onderwijs. Misschien is de term zelf nog niet zo bekend. Als je, tijdens de coronacrisis, les hebt gegeven dan heb je toch met deze methode gewerkt.

Zo waren lessen op middelbare scholen de ene dag online en de andere dag op school. Tijdens de crisis is ook duidelijk geworden welke voordelen leren op deze manier heeft.

  • Leerlingen kunnen op eigen tempo en op verschillende niveaus leren
  • Meer flexibiliteit doordat tijd en plaats niet meer belangrijk zijn
  • Het bevordert zelfstandig leren

Huidige toepasbaarheid

De crisis is alweer een tijdje voorbij, maar wat betekent dat voor de leermethode? In principe zijn alle scholen weer terug gegaan naar het onderwijs zoals voor de crisis. De gevolgen van de crisis zijn nog wel duidelijk te zien bij leerlingen, zo zijn ze veel minder gemotiveerd om naar school te gaan en worden ze sneller afgeleid.

De vraag is of blended learning de oplossing zou kunnen zijn voor deze problemen. Op dit moment zou de methode op een aantal onderdelen heel goed kunnen helpen bij scholen:

Voordelen

  1.  Ten eerste is de mate van toegankelijkheid een groot voordeel. Mensen die anderen ondersteunen zoals hun ouders, broers of zussen, kunnen gemakkelijker de lessen volgen of geven. En als mensen niet naar school kunnen door omstandigheden, kan het onderwijs op afstand veel belemmeringen wegnemen.
  2. De flexibiliteit die erbij meekomt sluit ook meteen op de toegankelijkheid aan. Door afstandsonderwijs wordt leren flexibeler, wat handig is voor leraren en leerlingen met drukke schema’s. Het biedt meer kansen voor studenten met een laag inkomen of unieke gezinssituaties, terwijl leraren ook vanuit huis kunnen werken en hun lessen creatief kunnen invullen met verschillende online tools.
  3. Vergeleken met het traditionele onderwijs, zijn de kosten aanzienlijk kleiner. Er hoeven namelijk geen voorzieningen gekocht en onderhouden worden wat op den duur veel geld kan besparen. Ook reiskosten spelen geen grote rol meer als overal kan worden les gegeven.

Nadelen

  1. Door de online lessen is er minder sociale interactie met leerlingen en docenten onderling. Dit verkleint de kans dat er banden worden opgebouwd, is het moeilijker om samen te werken door de minder snelle communicatie.
  2. Problemen met het Internet en apparaat kunnen het gebruik van online lessen lastig maken, op afstand zijn maakt het nog moeilijker om deze op te lossen. Als de WiFi in een school uit valt dan is het in een mum van tijd opgelost. Als iedereen op afstand meedoet kan dat niet.
  3. Iedereen leert anders, in een klas kan een leraar makkelijk even apart met een leerling praten. Online is dit lastiger, omdat iedereen mee kan luisteren. Na de les kan de leraar wel apart met hen praten, maar dat is niet altijd ideaal.

Blended learning biedt een mix van online en gewoon onderwijs. Het helpt bij flexibeler leren en kan kosten besparen. Maar er zijn ook uitdagingen zoals technische problemen en minder persoonlijk contact.

Wat jullie keus ook is, wij zorgen dat jullie ICT het altijd aan kan.