Privacy Beleid

Veltwerk neemt uw privacy serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. In onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in onze Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Veltwerk is medestander van het privacyconvenant onderwijs dat door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad namens alle aangesloten schoolbesturen is ondertekend. Veltwerk biedt haar klanten de gelegenheid om een keuze te maken tussen de Verwerkersovereenkomst van Veltwerk of de overeenkomst gebaseerd op de modelovereenkomst van het privacyconvenant. Beide overeenkomsten zijn hieronder te downloaden.

We hebben geprobeerd om onze dienstverlening en verwerkingen zo specifiek mogelijk te omschrijven. Mochten er onverhoopt zaken missen of ziet u graag aanpassingen dan verzoeken we u contact op te nemen met onze servicedesk met de door u gewenste specificering of aanpassingen. Ook voor eventuele aanvullende vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met onze servicedesk.

Lees ook onze algemene voorwaarden