Administratieve processen en ICT

13 March 2016

Administratieve processen en ICT

Elke school in het voortgezet onderwijs kent ze wel: de tijdrovende en foutgevoelige administratieve processen zoals leerling administratie, registratie van medewerkers, (gast) netwerktoegang, ouderbijdragen en zo voorts. Door deze processen op de juiste manier te ondersteunen met ICT of ze geheel te automatiseren kan tijd worden bespaard en foutgevoeligheid worden teruggebracht. Hierdoor komt er meer tijd en middelen beschikbaar komen voor het onderwijs. Veltwerk kent de wereld van administratie in het onderwijs en helpt uw instelling deze processen te verbeteren.

Hoe hoog zijn de kosten van ICT in het Voortgezet Onderwijs?

Veltwerk doet er sinds 2012 onderzoek naar en we bieden de resultaten gratis aan